Najnowsze zdjęcia w galerii

Polecamy

 

Poradnia

 


 

http://www.lomza.oaza.pl/

 


 

http://www.gloriosatrinita.pl

 


 

http://www.lomza.odnowa.org/

Znajdź nas na Facebook-u

Facebook Image

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym„Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele” (fragment preambuły Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS).

 

 

Nasza wspólnota istnieje od 1999 roku. Jesteśmy grupą ludzi w różnym wieku. Formacja w naszym ruchu opiera się na cotygodniowych spotkaniach, gdzie gromadzimy się, by słuchać i rozważać Słowo Boże oraz wypełniać Jego Wolę w naszym życiu, oraz na uczestnictwie w rekolekcjach organizowanych przez cały rok przez ośrodki rekolekcyjne Odnowy w całej Polsce. Jesteśmy ludźmi, którzy po prostu znaleźli Źródło, z którego mogą czerpać siłę do życia – i to życia w obfitości: Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. (J 4,14).

 

Nasze spotkania odbywają się w każdy wtorek o godzinie 19:00 w salkach parafialnych, natomiast w każdy pierwszy wtorek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej spotykamy się, by adorować Chrystusa w Najświętszym Sakramencie (Kaplica Wieczystej Adoracji).

 

Opiekunem naszej wspólnoty jest ks. kan. Roman Karaś.

 

Zapraszamy - przyjdź, by razem z nami doświadczać mocy Ducha Świętego w swoim życiu!


 

Kaplica Wieczystej Adoracji

Nabożeństwa

MSZE ŚWIĘTE:


Niedziela:

  • 6:30,
  • 8:00,
  • 9:30,
  • 11:00 - z udziałem Dzieci,
  • 12:30 - z udziałem wspólnoty Gloriosa Trinita,
  • 16:00 - (przez okres wakacyjny nie odprawiana)
  • 18:00 - z udziałem Młodzieży.


Poniedziałek - Sobota:

6:30, 7:00, 18:00.


Więcej...

Wieczór Zadumy

Wieczór Zadumy

PAKTiK

Parafialne Artystyczne Kółko Teatralne i Komediowe

Słowo:

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Ewangelia wg Św. Jana 15, 13