Najnowsze zdjęcia w galerii

Polecamy

 

Poradnia

 


 

http://www.lomza.oaza.pl/

 


 

http://www.gloriosatrinita.pl

 


 

http://www.lomza.odnowa.org/

Znajdź nas na Facebook-u

Facebook Image

Intencje 2 - 8 października 2017

Poniedziałek 02.X.2017

630- Jana Gerka (gr.)

630- †Annę Wójcik (gr.)

630- †Zofę Sosnowicz (gr.)

700- Za Oja Św., Episkopat Polski, biskupów łomżyńskich, kapłanów ze św. Wojciecha

700- †Tadeusza Gajkowskiego (gr.)

700- †Wacława i Genowefę Bartczaków

1800- †Mariannę Jackiewicz, 6. rocznica śmierci

1800- †Leokadię, Mariana, Jacka Bednarczyków i za rodzinę Zabielskich

1800- †Stanisławę (k) Wróbel w rocznicę śmierci

1800- †Jerzego Sztorca

1800- †Stanisława Borka (gr.)

Wtorek 03.X.2017

630- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej i św. Józefa dlaTeresy jej męża oraz dzieci na każdy dzień

630- †Tadeusza Gajkowskiego (gr.)

600- †Zofię Sosnowicz (gr.)

700- †Jana Gerka (gr.)

700- †Annę Wójcik (gr.)

700- †Jana Wróbla, intencja od córki Doroty Konarzyckiej z mężem i wnuczkami

1800- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla Krystyny w 66. rocznicę urodzin, Dagmary w 18. rocznicę urodzin, Karola w 12. rocznicę urodzin

1800- †Teresę Zawadzką, intencja imieninowa

1800- †Mariannę, Władysława, Jerzego Jakubczaków

1800- †Mariusza, Tadeusza, Teresę i Kazimierza Janaszów

1800- †Stanisława Borka (gr.)

Środa 04.X.2017

630- Za Oja Św., Episkopat Polski, biskupów łomżyńskich, kapłanów ze św. Idziego

630- †Tadeusza Gajkowskiego (gr.)

600- Dziękczynna za 50 lat służby

700- †Jana Gerka (gr.)

700- †Jana Zgleca w 8. rocznicę śmierci

700- †Annę Wójcik (gr.)

700- †Stanisława Jeża, Wacława i Zofię Bernatowiczów

1800- Hospicyjna

1800- †Stanisława Borka (gr.)

1800- †Franciszka Chmiela, intencja imieninowa

1800- †Kazimierę Bąk, Stanisława (m) Bąk, Aleksandra (m) Hajdackiego

1800- †Rafała Szymańskiego, 7. rocznica śmierci

Czwartek 05.X.2017

630- Za niewierzących

630- †Tadeusza Gajkowskiego (gr.)

700- †Jana Gerka (gr.)

700- †Zenona Szurawskiego, intencja od koleżanek i kolegów z pracy

700- †Jana Wróbla, intencja od syna chrzestnego Ireneusza Stokarskiego z rodziną

1800- W intencji adorujących Najświętszy Sakrament

1800- Za wstawiennictwem św. Franciszka o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla rodziny Augustyników

1800- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla Czesława (m) i Krystyny

1800- †Józefa Matuszewskiego, popogrzebowa

1800- †Stanisława Borka (gr.)

Piątek 06.X.2017

630- Za misje

630- †Jana Gerka (gr.)

630- †Tadeusza Gajkowskiego (gr.)

700- †Mariana Króla (w 6. rocznicę śmierci), za jego rodziców i zmarłych z rodziny Wygryzów

700- †Stanisława Borka (gr.)

1800- †Józefa Szurawskiego, 30. rocznica śmierci

1800- †Genowefę Szymanik, 1. rocznica śmierci

1800- †Artura Dąbrowskiego, intencja imieninowa

1800- †Wandę Saczyk, 3. rocznica śmierci

Sobota 07.X.2017

630- †Tadeusza Gajkowskiego (gr.)

630- †Jana Gerka (gr.) i Stanisławę Gerek

700- †Wandę Piotrowską, 20. rocznica śmierci

700- †Stanisława Borka (gr.)

900- †Alinę i Wacława Lewandowskich

900- †Małgorzatę i Wiesława Łysikowskich i dusze w czyśćcu cierpiące

1800- O wypełnienie Woli Bożej w rodzinach

1800- †Mariannę i Czesława Kujawów

1800- †Honoratę i Władysława Grześkiewiczów, Czesławę (k) Sokolnicką i jej męża

1800- †Edwarda Gałązkę w 6. rocznicę śmierci

1800- †Stanisławę i Konstantego Mikołajczyków

Niedziela 08.X.2017

630- †Stanisława (m) Blocha, 15. rocznica śmierci

630- †Tadeusza Gajkowskiego (gr.)

800- †Stanisława Borka (gr.)

800- †Stanisławę (k) Gerek

930- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla rodziny Kanowników i ich rodzin

930- †Damiana Kanię, 5. rocznica śmierci

1100- †Jana Gerka (gr.)

1100- †Jana i Mariannę Ciachów

1230- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla Grzegorza i Elżbiety w 30. rocznicę ślubu

1230- †Jana i Stanisławę Zawadzkich

1600- Dzękczynno – błagalna dla Krystyny

1600- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Witolda w 30. rocznicę ślubu

1800- †Józefa Zyśka, Barbarę i Mariusza Kaczyńskich, rodziców Szymciaków, siostry Annę, Jadwigę i Stefanię

Poniedziałek 02.X.2017

630-+ Jan Gerek(gr)

630-+ Anna Wójcik(gr)

630-+ Zofia Sosnowicz(gr)

700- Za Oja Św. Episkopat Polski, bp Łomżyńskich, kapłanów ze św. Wojciecha

700-+ Tadeusz Gajkowski(gr)

700-+ Wacław i Genowefa Bartczak

1800-+ Mariannę Jackiewicz 6 r.śm.

1800-+ Leokadia, Marian, Jacek Bednarczyk i za rodzinę Zabielskich

1800-+ Stanisławę (k) Wróbel w r.śm.

1800-+ Jerzy Sztorc

1800-+ Stanisław Borek(gr)

Wtorek 03.X.2017

630- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB i św. Józefa dla Teresy jej męża i dzieci na każdy dzień

630-+ Tadeusz Gajkowski(gr)

600-+ Zofia Sosnowicz(gr)

700-+ Jan Gerek(gr)

700-+ Anna Wójcik (gr)

700-+ Jan Wróbel int od córki Doroty Konarzyckiej z mężem i wnuczkami

1800- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla Krystyny w 66 r. ur. Dagmary w 18 r. ur. Karola w 12 r.ur.

1800-+ Teresa Zawadzka int. imieninowa

1800-+ Marianna, Władysław, Jerzy Jakubczak

1800-+ Mariusz, Tadeusz, Teresa i Kazimierz Janasz

1800-+ Stanisław Borek(gr)

Środa 04.X.2017

630-Za Oja Św. Episkopat Polski, bp Łomżyńskich, kapłanów ze św. Idziego

630-+ Tadeusz Gajkowski(gr)

600- Dziękczynna za 50 lat służby

700-+ Jan Gerek(gr)

700-+ Jan Zglec w 8 r.śm.

700-+ Anna Wójcik(gr)

700-+ Stanisław Jeż, Wacław i Zofia Bernatowicz

1800- Hospicyjna

1800-+ Stanisław Borek(gr)

1800-+ Franciszek Chmiel int. Imieninowa

1800-+ Kazimiera Bąk, Stanisław(m) Bąk, Aleksander(m) Hajdacki

1800-† Rafał Szymański 7 r.śm.

 

Czwartek 05.X.2017

630- Za niewierzących

630-+ Tadeusz Gajkowski(gr)

700-+ Jan Gerek(gr)

700-+ Zenon Szurawski int od koleżanek i kolegów z pracy

700-+ Jan Wróbel int syna chrzestnego Ireneusza Stokarskiego z rodziną

1800-W intencji adorujących

1800-Za wstawiennictwem św. Franciszka O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla rodziny Augustynik

1800- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla Czesława(m) i Krystyny

1800-+ Józef Matuszewski popogrzebowa

1800-+ Stanisław Borek(gr)

Piątek 06.X.2017

630- Za misje

630-+ Jan Gerek(gr)

630-+ Tadeusz Gajkowski(gr)

700-+ Marian Król w 6r.śm. Za jego rodziców i zmarłych z rodziny Wygryzów

700-+ Stanisław Borek(gr)

16-+ Józef Szurawski 30 r.śm.

1800-+ Genowefę Szymanik 1 r.śm.

1800-+ Artur Dąbrowski int. Imieninowa

1800-+ Wanda Saczyk 3 r.śm.

Sobota 07.X.2017

630-+ Tadeusz Gajkowski(gr)

630-+ Jan Gerek(gr) i Stanisławę Gerek

700-+ Wanda Piotrowska 20 r.śm.

700-+ Stanisław Borek(gr)

900-+ Alina i Wacław Lewandowscy

900-+ Małgorzata i Wiesław Łysikowscy i dusze w czyśćcu cierpiące

1800- O wypełnienie Woli Bożej w rodzinach

1800-+ Marianna i Czesław Kujawa

1800-+ Honorata i Władysław Grześkiewicz, Czesławę(k) Sokolnicką i jej męża

1800-+ Edward Gałązka w 6 r.śm.

1800-+ Stanisławę i Konstanty Mikołajczyk

 

 

 

 

Niedziela 08.X.2017

630-+ Stanisław(m) Bloch 15 r.śm.

630-+ Tadeusz Gajkowski(gr)

800-+ Stanisław Borek(gr)

800-+ Stanisławę(k) Gerek

930- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla rodziny Kanownik i ich rodzin

930-+ Damian Kania 5 r.śm.

1100-+ Jan Gerek(gr)

1100-+ Jan i Mariannę Ciach

1230- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla Grzegorza i Elżbiety w 30 rocznicę ślubu + Jana i Stanisławę Zawadzkich

1600- Dzękczynno – błagalna dla Krystyny

1600- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla Agnieszki i Witolda w 30 rocznicę ślubu

1800-+ Józef Zyśk, Barbara i Mariusz Kaczyńscy, Rodziców Szymciaków, siostry Annę, Jadwigę i Stefannię

 

 

Kaplica Wieczystej Adoracji

Nabożeństwa

MSZE ŚWIĘTE:


Niedziela:

  • 6:30,
  • 8:00,
  • 9:30,
  • 11:00 - z udziałem Dzieci,
  • 12:30 - z udziałem wspólnoty Gloriosa Trinita,
  • 16:00 - (przez okres wakacyjny nie odprawiana)
  • 18:00 - z udziałem Młodzieży.


Poniedziałek - Sobota:

6:30, 7:00, 18:00.


Więcej...

Wieczór Zadumy

Wieczór Zadumy

PAKTiK

Parafialne Artystyczne Kółko Teatralne i Komediowe

Słowo:

Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».

Ewangelia wg Św. Łukasza 3, 22