Najnowsze zdjęcia w galerii

Polecamy

 

Poradnia

 


 

http://www.lomza.oaza.pl/

 


 

http://www.gloriosatrinita.pl

 


 

http://www.lomza.odnowa.org/

Znajdź nas na Facebook-u

Facebook Image

Intencje 16 - 22 października 2017

Poniedziałek 16.X.2017

630- †Jana Gerka (gr.)

630- †Tadeusza Gajkowskiego (gr.)

630- †Z rodziny Ofmanów

700- †Henryka (m) Zdunka

700- †Stanisława Borka (gr.)

700- †Jana Wróbla, intencja od brata Henryka Stokarskiego z rodziną

1800- †Bogusławę Mech (2. rocznica śmierci) i całą rodznię Mechów

1800- †Ewę Delugę, 5. rocznica śmierci

1800- †Annę i Wacława Heronimków, Stanisława (m) Gemzę

1800- †Jadwigę Ożarowską, Otylię i Tadeusza Ożarowskich

1800- †Jadwigę i Józefa Perzynów, Piotra i Jana Kwiatkowskich i zmarłych z ich rodzin

Wtorek 17.X.2017

630- Opiekę św. Józefa dla Marianny Pujer

630- Aby Duch św. był bardziej miłowany

600- †Tadeusza Gajkowskiego (gr.)

700- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla pielgrzymów do Gietrzwałdu

700- †Jana Gerka (gr.)

700- †Mariolę Kowalczyk, intencja od Jarka i Agaty Zdunków

1800- †Ireneusza Pakiełę, 2. rocznica śmierci

1800- †Janinę Starczak (popogrzebowa), Michała i Sławomira Starczaków

1800- †Stefana Kmocha, 12. rocznica śmierci

1800- †Henryka (m) Załęckiego, 3. rocznica śmierci

1800- †Stanisława Borka (gr.)

Środa 18.X.2017

630- †Jana Gerka (gr.)

630- †Tadeusza Gajkowskiego (gr.)

600- †Zacheusza Zdunka

700- †Annę i Stanisława (m) Wójcików

700- †Mariannę i Antoniego Sieńkowskich i córkę Krystynę

700- †Wacławę (k) Gołdys, intencja od rodziny Czyżów

1800- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla służby zdrowia

1800- †Tadeusza Kuczyńskiego, w 9. rocznicę śmierci

1800- †Stanisława Borka (gr.)

1800- †Czesławę (12. rocznica śmierci), Piotra Turka i ich rodziców

1800- †Tadeusza, Teresę, Franciszka Banasiaków

1800- †Jadwigę Jakubczak (3. rocznica śmierci), męża Władysława, ich rodziców i teściów

Czwartek 19.X.2017

630- †Józefa Lewandowskiego

630- †Tadeusza Gajkowskiego (gr.)

630- †Stanisława Borka (gr.)

700- †Jana Gerka (gr.)

700- †Władysławę (k) Lipską (w 9. rocznicę śmierci), Władysława (m) Lipskiego

1800- †Władysława (m), Marka, Aleksandra (m), Czesławę (k) i rodziców z obojga stron

1800- †Za zmarłe Amazonki

1800- †Czesławę (k), Stanisława (m) i Józefa Pawlaków

1800- †Stanisława Piecychnę i rodziców Dylaków

1800- †Jerzego Grzybowskiego, 21. rocznica śmierci

Piątek 20.X.2017

630- †Mirosławę (k) Piskorską, intencja imieninowa

630- †Jana Gerka (gr.)

630- †Tadeusza Gajkowskiego (gr.)

700- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla Oli w 13. rocznicę urodzin

700- †Jadwigę i Jerzego Wójcickich, Bożenę Wojewódzką

700- †Józefa Krawczyka

1800- †Stanisławę Borek (gr.)

1800- †Wacława Dziewulskiego i rodziców

1800- †Mirosława Chojnackiego (2. rocznica śmierci), Martę, rodziców i braci

1800- †Wiesława Górkę, popogrzebowa

1800- †Alicję Danaj, intencja od pracowników z brygady C

Sobota 21.X.2017

630- †Stanisława Borka (gr.)

630- †Jana Gerka (gr.)

630- †Krzysztofa Głowackiego (8. rocznica śmierci), Bogdana, Jana i Wiesławę Głowackich

700- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla Jadwigi, Agnieszki, Emilii, Marzeny, ich mężów i dzieci

700- †Tadeusza Gajkowskiego (gr.)

700- †Mariannę Gburzyńską, Edmunda Gburzyńskiego

1600- Ślub

1800- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla Urszuli i Rafała w 17. rocznicę ślubu, dla ich dzieci Faustyny i Maksymiliana

1800- †Katarzynę i Adama Borków

1800- †Henrykę (k), Mieczysława (m) i Kazimierza Wróblów

1800- †Stanisława (m) Polaka i Kazimierę (k)

1800- †Stefanię (k) i Władysława Zagumnych, Mariana i Janusza Zagumnych, Halinę Menkałę

Niedziela 22.X.2017

630- †Stanisława Borka (gr.)

630- †Tadeusza Gajkowskiego (gr.)

800- †Jana Gerka (gr.)

800- †Rodziców Genowefę i Jana Ziółkowskich, Jana i Marię Urbaniaków

930- †Stanisława (m) Modzelewskiego, 16. rocznica śmierci

930- †Józefę i Antoniego Staniszewskich, Leszka Sosnowskiego

1100- †Małgorzatę Grześkiewicz, imieninowa

1100- †Genowefę i Zygmunta Sowów

1230- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla Arkadiusza i Małgorzaty w 10. rocznicę ślubu, ich córki Amelii

1230- †Jadwigę i Władysława (m) Wróblów, Zdzisława Twardowskiego

1600- †Felicję i Kazimierza Marzochów

1800- †Mariannę i Konstantego Aramowiczów

1800- †Mariannę Jabłońską, intencja od kółka różańcowego

Poniedziałek 16.X.2017

630-+ Jan Gerek(gr)

630-+ Tadeusz Gajkowski(gr)

630-+ Z rodziny Ofmanów

700-+ Henryk (m) Zdunek

700-+ Stanisław Borek(gr)

700-+ Jan Wróbel int. Od brata Henryka Stokarskiego z rodziną

1800-+ Bogusławę Mech 2 r.śm. I całą rodznię Mech

1800-+ Ewa Deluga 5 r.śm.

1800-+ Anna i Wacław Heronimek, Stanisław(m) Gemza

1800-+ Jadwiga Ożarowska, Otylia i Tadeusz Ożarowscy

1800-+ Jadwiga i Józef Perzyna, Piotr i Jan Kwiatkowskich i zmarłych z ich rodzin

Wtorek 17.X.2017

630- i św. Józefa dla Marianny Pujer

630- Aby Duch św był bardziej miłowany

600-+ Tadeusz Gajkowski(gr)

700- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla pielgrzymów do Gietrzwałdu

700-+ Jan Gerek(gr)

700-+ Mariola Kowalczyk int od Jarka i Agaty Zduenk

1800-+ Ireneusz Pakieła 2 r.śm.

1800-+ Janina Starczak popogrzebowa, Michał i Sławomir Starczak

1800-+ Stefan Kmoch 12 r.śm.

1800-+ Henryk(m) Załęcki 3 r.śm.

1800-+ Stanisław Borek(gr)

Środa 18.X.2017

630-+ Jan Gerek(gr)

630-+ Tadeusz Gajkowski(gr)

600-+ Zacheusz Zdunek

700-+ Anna i Stanisław(m) Wójcik

700-+ Mariannę i Antoniego Sieńkowskich i córkę Krystynę

700-+ Wacława(k) Gołdys int od rodziny Czyż

1800- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla Służby Zdrowia

1800-+ Tadeusz Kuczyński w 9 r.śm.

1800-+ Stanisław Borek(gr)

1800-+ Czesławę(k) 12 r.śm. I Piotra Turek i ich rodziców

1800-+ Tadeusz, Teresa, Franciszek Banasiak

1800-† Jadwiga Jakubczak 3 r.śm. Mąż Władysław i ich rodziców i teściów

 

Czwartek 19.X.2017

630-+ Józef Lewandowski

630-+ Tadeusz Gajkowski(gr)

630-+ Stanisław Borek(gr)

700-+ Jan Gerek(gr)

700-+ Władysława(k) Lipska w 9 r.śm. Władysław(m) Lipski

1800-+ Władysław(m), Marek, Aleksander(m) i Czesławę(k) i rodziców z obojga stron

1800-+ Za zmarłe Amazonki

1800-+ Czesławę(k), Stanisław(m) i Józef Pawlak

1800-+ Stanisław Piecychna i rodziców Dylaków

1800-+ Jerzy Grzybowski 21 r.śm.

Piątek 20.X.2017

630-+ Mirosławę(k) Piskorską int. imieninowa

630-+ Jan Gerek(gr)

630-+ Tadeusz Gajkowski(gr)

700- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla Oli w 13 rocz. ur.

700-+ Jadwiga i Jerzy Wójciccy, Bożena Wojewódzka

700-+ Józef Krawczyk

1800-+ Stanisław Borek(gr)

1800-+ Wacław Dziewulski i rodziców

1800-+ Mirosław Chojnacki 2 r.śm., Marta, rodziców i braci

1800-+ Wiesław Górka popogrzebowa

1800-+ Alicja Danaj int od pracowników z brygady C

Sobota 21.X.2017

630-+ Stanisław Borek(gr)

630-+ Jan Gerek(gr)

630-+ Krzysztof Głowacki 8 r.śm. Bogdan, Jan i Wiesław Głowaccy

700- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla Jadwigi Agnieszki, Emili, Marzeny ich mężów i dzieci

700-+ Tadeusz Gajkowski(gr)

700-+ Marianna Gburzyńska, Edmund Gburzyński

1600- Ślub

1800- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla Urdzuli i Rafała w 17 rocz. Ślubu i dla ich dzieci Faustyny i Maksymiliana

1800-+ Katarzyna i Adam Borek

1800-+ Henrykę(k), Mieczysław(m) i Kazimierza Wróbel

1800-+ Stanisław(m) Polak i Kazimierę(k)

1800-+ Stefania (k) i Władysław Zagumnych, Marian i Janusz Zagumnych, Halina Menkała

 

 

Niedziela 22.X.2017

630-+ Stanisław Borek(gr)

630-+ Tadeusz Gajkowski(gr)

800-+ Jan Gerek(gr)

800-+ rodziców Genowefę i Jana Ziółkowskich, Jan i Maria Urbaniak

930-+ Stanisław (m) Modzelewski 16 r.śm.

930-+ Józefę i Antoniego Staniszewskich i Leszka Sosnowskiego

1100-+ Małgorzatę Grześkiewicz imieninowa

1100-+ Genowefa i Zygmunt Sowa

1230- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla Arkadiusza i Małgorzaty w 10 rocznicę ślubu i ich córki Amelii

1230-+ Jadwiga i Władysław(m) Wróbel, Zdzisław Twradowski

1600-+ Felicja i Kazimierz Marzoch

1800-+ Marianna i Konstanty Aramowicz

1800-+ Marianna Jabłońska int od kółka różańcowego 

 

Kaplica Wieczystej Adoracji

Nabożeństwa

MSZE ŚWIĘTE:


Niedziela:

  • 6:30,
  • 8:00,
  • 9:30,
  • 11:00 - z udziałem Dzieci,
  • 12:30 - z udziałem wspólnoty Gloriosa Trinita,
  • 16:00 - (przez okres wakacyjny nie odprawiana)
  • 18:00 - z udziałem Młodzieży.


Poniedziałek - Sobota:

6:30, 7:00, 18:00.


Więcej...

Wieczór Zadumy

Wieczór Zadumy

PAKTiK

Parafialne Artystyczne Kółko Teatralne i Komediowe

Słowo:

Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».

Ewangelia wg Św. Łukasza 3, 22