Najnowsze zdjęcia w galerii

Polecamy

 

Poradnia

 


 

http://www.lomza.oaza.pl/

 


 

http://www.gloriosatrinita.pl

 


 

http://www.lomza.odnowa.org/

Znajdź nas na Facebook-u

Facebook Image

Intencje 23 - 29 października 2017

Poniedziałek 23.X.2017

630- †Jana Gerka (gr.)

630- †Tadeusza Gajkowskiego (gr.)

630- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla Beaty i Piotra w 18. rocznicę ślubu, ich dzieci Jakuba, Justyny i Jana

700- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla Artura

700- †Józefa Krawczyka

700- †Wacławę (k) Gołdys, intencja od pracowników Urzędu Skarbowego

1800- †Władysława (m) Kaczyńskiego (10. rocznica śmierci), Genowefę, Mariana i Ryszarda

1800- †Stanisława Borka (gr.)

1800- †Teresę Gryczkę, 10. rocznica śmierci

1800- †Jerzego, Rozalię, Franciszka Glinków

1800- †Antoninę (k), Władysława (m) i ich zmarłe dzieci Edwarda (m), Henryka (m) i Stanisława (m) Blochów

Wtorek 24.X.2017

630- †Stanisława (m) Mroczkowskiego, intencja od mieszkańców bloku nr 12, przyjaciół i znajomych

600- †Tadeusza Gajkowskiego (gr.)

700- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej i łaskę wiary dla Piotra i Anny

700- †Jana Gerka (gr.)

1800- †Halinę Kasiak, popogrzebowa

1800- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla członkiń kółka różańcowego z Tulewa Górnego

1800- †Władysława (m) Chodynę, 10. rocznica śmierci

1800- †Mariana Ciacha, intencja od Zofii Ciach z rodziną

1800- †Stanisława Borka (gr.)

Środa 25.X.2017

630- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla Łukasza w 18. rocznicę urodzin, jego rodziców i brata

630- †Tadeusza Gajkowskiego (gr.)

600- †Jana Gerka (gr.)

700- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla członkiń kółka różańcowego im. św. M. M. Kolbego AA i Alanon

700- †Stanisława (m) Grzyba

700- †Stanisława (m) Mroczkowskiego

1800- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla Barbary i Jana Matusików w rocznicę ślubu

1800- †Macieja Bocheńskiego (2. rocznica śmierci), Bożenę Wysocką-Zajdel, Stanisława (m) Wysockiego

1800- †Stanisława Borka (gr.)

1800- †Annę i Józefa Szczerbów (20. rocznica śmierci)

1800- †Małgorzatę i Adama Krysiaków

Czwartek 26.X.2017

630- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla Anny i Marka, ich dzieci syna i synową

630- †Tadeusza Gajkowskiego (gr.)

630- †Za dusze w czyśćcu cierpiące

700- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla syna Michała w 27. rocznicę urodzin

700- †Jana Gerka (gr.)

700- †Stanisława (m) Mroczkowskiego, intencja od rodziny Borkowskich

1800- †Stanisława Borka (gr.)

1800- †Antoniego Gołebiewskiego

1800- †Bożenę Radomską, popogrzebowa

1800- †Darka Blocha

1800- †Kazimierza Kędziora, intencja od bratanka Leszka z rodziną

Piątek 27.X.2017

630- †Wojciecha Gajcego, rodziców Skwarów i teściów Gajców

630- †Tadeusza Gajkowskiego (gr.)

700- †Jana Gerka (gr.)

700- †Franciszka Wróbla

700- †Kazimierza i Andrzeja Jeżów, dziadków Dylaków i Tadeusza Kolczyńskiego

1800- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla Ewy i Stanisława w 44. rocznicę ślubu, ich dzieci i wnuków

1800- †Stanisława Borka (gr.)

1800- †Czesławę (k) Błońską

1800- †Genowefę i Stanisława Wasilewskich, Stanisławę (k) i Eugeniusza Kostrzewów

1800- †Zofię Karpińską, Tadeusza i Wandę Jastrzębskich

Sobota 28.X.2017

630- †Tadeusza Gajkowskiego (gr.)

630- †Jana Gerka (gr.)

630- †Reginę, Franciszka Deptułów, dziadków Kietlińskich

700- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla Arkadiusza

700- †Stanisława Borka (gr.)

1500- Ślub

1600- Ślub

1700- Ślub

1800- †Tadeusza Niecieckiego (intencja imieninowa) i Henrykę Nieciecką

1800- †Wojciecha Gawrońskiego, 2. rocznica śmierci

1800- †Zbigniewa Kacpurę i ojca Ignacego

1800- †Marię Oleksiak, w 5. rocznicę śmierci

1800- †Tadeusza Zająca, imieninowa

Niedziela 29.X.2017

630- †Tadeusza Knapa, brata Józefa i ojca Bolesława

800- †Tadeusza Groszkowskiego, w 24. rocznicę śmierci

800- †Stanisława Borka (gr.)

930- †Krystynę i Henryka (m) Zalewskich i syna Henryka (m) Zalewskiego

1100- †Jana Gerka (gr.)

1100- †Franciszka Kuchtę, 12. rocznica śmierci

1230- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla Ireny i Zygmunta Karczewskich w 50. rocznicę ślubu

1230- †Tadeusza Gajkowskiego (gr.)

1600- †Antoniego

1800- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej dla Michaliny w 18. rocznicę urodzin

1800- †Mieczysława (m) Roickiego, jego rodziców Henrykę (k) i Edwarda

Poniedziałek 23.X.2017

630-+ Jan Gerek(gr)

630-+ Tadeusz Gajkowski(gr)

630- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla Beaty i Piotra w 18 rocznicę ślubu i ich dzieci Jakuba, Justyny i Jana

700- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla Artura

700-+ Józef Krawczyk

700-+ Wacława(k) Gołdys int. Od pracowników Urzędu Skarbowego

1800-+ Władysław(m) Kaczyński 10 r.śm. Genowefa, Marian i Ryszard

1800-+ Stanisław Borek(gr)

1800-+ Teresa Gryczka 10 r.śm.

1800-+ Jerzy, Rozalia, Franciszek Glinka

1800-+ Antonina(k), Władysław(m) i ich zmarłe dzieci Edwarda(m), Henryka(m) i Stanisława(m) Bloch

Wtorek 24.X.2017

630-+ Stanisław(m) Mroczkowski int. Od mieszkańców bloku nr 12 przyjaciół i znajomych

600-+ Tadeusz Gajkowski(gr)

700- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB i łaskę wiary dla Piotra i Anny

700-+ Jan Gerek(gr)

1800-+ Halina Kasiak popogrzebowa

1800- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla członkiń kółka różańcowego z Tulewa Górnego

1800-+ Władysław(m) Chodyna 10 r.śm.

1800-+ Marian Ciach int od Zofii Ciach z rodziną

1800-+ Stanisław Borek(gr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa 25.X.2017

630- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla Łukasza w 18 rocznicę urodzin i jego rodziców i brata

630-+ Tadeusz Gajkowski(gr)

600-+ Jan Gerek(gr)

700- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla członkiń kółka różańcowego im. św. M. M. Kolbego AA i Alanon

700-+ Stanisław(m) Grzyb

700-+ Stanisław(m) Mroczkowski

1800- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla Barbary i Jana Matusik w rocznicę ślubu

1800-+ Maciej Bocheński 2 r.śm. Bożena Wysocka-Zajdel, Stanisław(m) Wysocki

1800-+ Stanisław Borek(gr)

1800-+ Anna i Józef Szczerba 20 r.śm.

1800-+ Małgorzata i Adam Krysiak

 

Czwartek 26.X.2017

630- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla Anny i Marka ich dzieci syna i synową

630-+ Tadeusz Gajkowski(gr)

630-+ Za dusze w czyśćcu cierpiące

700- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla syna Michała w 27 rocznicę urodzin

700-+ Jan Gerek(gr)

700-+ Stanisław (m) Mroczkowski int. Od rodziny Borkowskich

1800-+ Stanisław Borek(gr)

1800-+ Antoni Gołebiewski

1800-+ Bożena Radomska popogrzebowa

1800-+ Darek Błoch

1800-+ Kazimierz Kędzior int. Od bratanka Leszka z rodziną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piątek 27.X.2017

630-+ Wojciech Gajc rodziców Skwara i teściów Gajc

630-+ Tadeusz Gajkowski(gr)

700-+ Jan Gerek(gr)

700-+ Franciszek Wróbel

700-+ Kazimierz i Andrzej Jeż, dziadków Dylaków i Tadeusz Kolczyński

1800- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla Ewy i Stanisława w 44 rocznicę ślubu i ich dzieci i wnuków

1800-+ Stanisław Borek(gr)

1800-+ Czesława(k) Błońska

1800-+ Genowefa i Stanisław Wasilewscy, Stanisława(k) i Eugeniusz Kostrzewa

1800-+ Zofia Karpińska i Tadeusz i Wanda Jastrzębskich

Sobota 28.X.2017

630-+ Tadeusz Gajkowski(gr)

630-+ Jan Gerek(gr)

630-+ Regina, Franciszek Deptuła, dziadków Kietlińskich

700- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla Arkadiusza

700-+ Stanisław Borek(gr)

1500- Ślub

1600- Ślub

1700-Ślub

1800-+ Tadusz Nieciecki int imieninowa i Henrykę Nieciecką

1800-+ Wojciech Gawroński 2 r.śm.

1800-+ Zbigniew Kacpura i ojca Ignacego

1800-+ Maria Oleksiak w 5 r.śm.

1800-+ Tadeusz Zając imieninowa

Niedziela 29.X.2017

630-+ Tadeusz Knap, brat Józef i ojciec Bolesław

800-+ Tadeusz Groszkowski w 24 r.śm.

800-+ Stanisław Borek(gr)

930-+ Krystyna i Henryk(m) Zalewscy i syna Henryka(m) Zalewskiego

1100-+ Jan Gerek(gr)

1100-+ Franciszek Kuchta 12 r.śm.

1230- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla Ireny i Zygmunta Karczewskich w 50 rocznicę ślubu

1230-+ Tadeusz Gajkowski(gr)

1600-+ Antoni

1800- O zdrowie Boże bł, potrzebne łaski dary Ducha św. opiekę MB dla Michaliny w 18 rocznicę urodzin

1800-+ Mieczysław(m) Roicki i jego rodziców Henrykę(k) i Edwarda

 

Kaplica Wieczystej Adoracji

Nabożeństwa

MSZE ŚWIĘTE:


Niedziela:

  • 6:30,
  • 8:00,
  • 9:30,
  • 11:00 - z udziałem Dzieci,
  • 12:30 - z udziałem wspólnoty Gloriosa Trinita,
  • 16:00 - (przez okres wakacyjny nie odprawiana)
  • 18:00 - z udziałem Młodzieży.


Poniedziałek - Sobota:

6:30, 7:00, 18:00.


Więcej...

Wieczór Zadumy

Wieczór Zadumy

PAKTiK

Parafialne Artystyczne Kółko Teatralne i Komediowe

Słowo:

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Ewangelia wg Św. Jana 15, 13