Najnowsze zdjęcia w galerii

Polecamy

 

Poradnia

 


 

http://www.lomza.oaza.pl/

 


 

http://www.gloriosatrinita.pl

 


 

http://www.lomza.odnowa.org/

Znajdź nas na Facebook-u

Facebook Image

Intencje 20 - 26 listopada 2017

Poniedziałek, 20 listopada 2017

630- Zofię i Władysława Brejnaków, Janinę Gołębiewską

630- Genowefę, Jana, Tadeusza Salwinów, Zofię Archacką

630- Genowefę i Kazimierza Deptów oraz siostrę Zofię

700- Henryka Kierszniewskiego (gr.)

700- Katarzynę, Adama Borków

700- Halinę Niemyską

1800- Wacława Dziewulskiego (gr.)

1800- Genowefę i Mieczysława Piasecznych (gr.)

1800- Janinę i Tadeusza Jeżów (gr.)

1800- Czesławę (k) Oleksiak, popogrzebowa

1800- Marka Podlesia

Wtorek, 21 listopada 2017

630- Janinę Starczak (intencja od Zosi i Kasi z rodziną z Andrychowa)

630- Henrykę (k) Gajkowską (intencja od rodziny Kędziorów)

700- Henryka Kierszniewskiego (gr.)

700- Stanisławę (k), Jana Jaworskich

700- Rodziców Mariannę i Franciszka Wojtkowskich, ciocię Zofię Wojtkowską i Halinę Wojtkowską

1800- Andrzeja Kilena, popogrzebowa

1800- Wacława Dziewulskiego (gr.)

1800- Genowefę i Mieczysława Piasecznych (gr.)

1800- Janinę i Tadeusza Jeżów (gr.)

1800- Teresę Oleksiak

Środa, 22 listopada 2017

630-Za dusze w czyśćcu cierpiące

630-O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Ewy i Stanisława oraz ich dzieci i wnuków

700-Henryka Kierszniewskiego (gr.)

700-Krystynę Krysowską

700-Za duszę potrzebującą pomocy

1800-O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Adama i Agnieszki w 3. rocznicę ślubu

1800-Wacława Dziewulskiego (gr.)

1800-Genowefę i Mieczysława Piasecznych (gr.)

1800-Jana Meliona, popogrzebowa

1800-Janinę i Tadeusza Jeżów (gr.)

Czwartek, 23 listopada 2017

630-O Boże błogosławieństwo dla pielgrzymów z grupy srebrnej

630-Janinę i Tadeusza Jeżów (gr.)

630-O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Kazimierza i Marty Wyszyńskich

700-Henryka Kierszniewskiego (gr.)

700- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Andrzeja z okazji imienin oraz o pragnienie dążenia do doskonałości, zdrowie i opiekę dla całej rodziny

1800-Wacława Dziewulskiego (gr.)

1800-Teresę Mańkowską, 20. rocznica śmierci

1800-Genowefę i Mieczysława Piasecznych (gr.)

1800-Stanisława Dumałę, popogrzebowa

1800-†Eugeniusza Witkowskiego

Piątek, 24 listopada 2017

630-Stefana Zająca (15. rocznica śmierci) oraz Tomasza Pytla (15. rocznica śmierci)

630-O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Magdaleny i Krystiana w 10. rocznicę ślubu

700-Janinę i Tadeusza Jeżów (gr.)

700-Henryka Kierszniewskiego (gr.)

700-O zdrowie, Boże błogoslawieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla całej rodziny Szurawskich

1800-Wacława Dziewulskiego (gr.)

1800-Genowefę i Mieczysława Piasecznych (gr.)

1800-Wiesława Górkę (intencja od sąsiadów z bloku)

1800-O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Jakuba w 19. rocznicę urodzin

1800-Andrzeja Eychlera (intencja od koleżanek i kolegów LO, matura 1955)

Sobota, 25 listopada 2017

630- Genowefę i Mieczysława Piasecznych (gr.)

630- Henryka Kierszniewskiego (gr.)

700- Juliannę (k) Chudą

700- Janinę i Tadeusza Jeżów (gr.)

700- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Marii i Stanisława Lewartowskich w 50. rocznicę ślubu oraz dla dzieci i wnuczka

1800-Roberta Piotra Niegowskiego

1800-Stanisława Wiśniewskiego, 28. rocznica śmierci

1800-Wacława Dziewulskiego (gr.)

1800-Jana, Annę i Tomasza Osika, Annę i Józefa Ziajkowskich

1800-Mariannę, Józefa i Krystynę Balów, Mariana i Henrykę (k) Jadackich

Niedziela, 26 listopada 2017

630- Genowefę i Mieczysława Piasecznych (gr.)

800- Krystynę i Mariana Gierków

800- Zofię, Feliksa i Stanisława Gołębiewskich

930- Waldemara Kalisza w 11. rocznicę śmierci, jego rodziców i teściów

930- Wacława Dziewulskiego (gr.)

1100- Henrykę (k) i Kazimierza Paziów

1100- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Mieczysławy (k) Gołaszewskiej w 75. rocznicę urodzin

1230- Mieczysława Piecychnę, rodziców Jadackich i rodziców Piecychnów

1230- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla p. Edwarda Odojowskiego z racji 40 lat posługi lekarskiej

1600- Barbarę Cholewską (intencja urodzinowa)

1600- Henryka Kierszniewskiego (gr.)

1800- Wiktora i Krystynę Gierków

1800- Janinę i Tadeusza Jeżów (gr.)

 

Kaplica Wieczystej Adoracji

Nabożeństwa

MSZE ŚWIĘTE:


Niedziela:

  • 6:30,
  • 8:00,
  • 9:30,
  • 11:00 - z udziałem Dzieci,
  • 12:30 - z udziałem wspólnoty Gloriosa Trinita,
  • 16:00 - (przez okres wakacyjny nie odprawiana)
  • 18:00 - z udziałem Młodzieży.


Poniedziałek - Sobota:

6:30, 7:00, 18:00.


Więcej...

Wieczór Zadumy

Wieczór Zadumy

PAKTiK

Parafialne Artystyczne Kółko Teatralne i Komediowe

Słowo:

Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».

Ewangelia wg Św. Łukasza 3, 22