Najnowsze zdjęcia w galerii

Polecamy

 

Poradnia

 


 

http://www.lomza.oaza.pl/

 


 

http://www.gloriosatrinita.pl

 


 

http://www.lomza.odnowa.org/

Znajdź nas na Facebook-u

Facebook Image

Intencje 5 - 11 marca 2018

Poniedziałek 5 marca

630- Wynagradzająca za znieważenie Najświętszego Sakramentu

630- †Stanisława i Stefanię Czyżo

630- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Mikołaja

700- †Halinę Szymanik (gr.)

700- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i pragnienie dążenia do świętości dla Krzysztofa

700- †Kazimierza Szymańczuka (intencja imieninowa)

1800- O szybki powrót do zdrowia dla Eugeniusza

1800- †Zofię Ciach (intencja od Marii i Leszka Kędziorów)

1800- †Annę i Stanisława Wójcików (gr.)

1800- †Kazimierę Dąbkowską-Usewicz, rodziców i rodzeństwo

1800- †Stanisława, Mariannę i Janinę, Ewę i Józefa Wiśniewskich

1800- †Tadeusza, Teresę, Mariusza, Kazimierza Janaszów

Wtorek 6 marca

630- Wynagradzająca za znieważenie Najświętszego Sakramentu

630- Za Ojca św., Episkopat Polski, bp. łomżyńskich i kapłanów ze św. Wojciecha

630- †Zofię Ciach (intencja od Marii Janik z Zakopanego)

700- †Halinę Szymanik (gr.)

700- †Annę i Stanisława Wójcików (gr.)

700- †Helenę Wronę (intencja imieninowa)

1800- †Józefa Kowalskiego (popogrzebowa)

1800- †Tadeusza Zająca (6. rocznica śmierci)

1800- O zdrowie Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Jakuba w 16. rocznicę urodzin

1800- †Zenona Zubka (21. rocznica śmierci), Zofię i Franciszka Draszków

1800- †Aleksandra Gierka (intencja od sąsiadów)

Środa 7 marca

630- Za Ojca św., Episkopat Polski, bp. łomżyńskich i kapłanów ze św. Idziego

630- †Tadeusza Rosłońca (intencja od sąsiadów z klatki)

630- †Wacławę i Kazimierza Gołdysów (imieninowa Kazimierza)

700- †Florentynę, Wincentego, Zbigniewa Zawadzkich

700- †Halinę Szymanik (gr.)

700- †Stanisława Kanownika, Annę, Mariannę i syna Mariana

1800- †Teresę Gałecką (1. rocznica śmierci), intecja od koleżanek

1800- Hospicyjna

1800- †Annę i Stanisława Wójcików (gr.)

1800- †Helenę i Kazimierza Delugów

1800- †Stefana, Stanisława i Annę Wróblów

Czwartek 8 marca

630- Za niewierzących

630- †Kazimierza Kamienieckiego (intencja imieninowa)

630- †Halinę Szymanik (gr.)

700- †Annę i Stanisława Wójcików (gr.)

700- †Czesława Żywiczka (21. rocznica śmierci)

700- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Krystyny Zając

1800- †Edwarda Fydrycha (5. rocznica śmierci)

1800- †Józefę (k) Paź (6. rocznica śmierci), brata Jana

1800- †Mariannę, Władysława i Jerzego Jakubczaków

1800- †Zygmunta i Henrykę (k) Świerszczów i syna Jana

1800- †Arkadiusza Kalinowskiego, rodziców Leokadię i Kazimierza Sztachelskich i Jana Leśniaka

W modlitwie wiernych: O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Krystyny Zając

Piątek 9 marca

630- Za misje święte

630- †Bolesława Ludwikowskiego (36. rocznica śmierci) i Stefanię Ludwikowską

630- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Stanisławy

700- †Zofię Nowakowską (intencja od koła różańcowego z Tulewa)

700- †Halinę Szymanik (gr.)

700- †Władysława i Józefę (k) i syna Władysława Grześkiewiczów

1800- †Edwarda Żebrowskiego (37. rocznica śmierci)

1800- †Annę i Stanisława Wójcików (gr.)

1800- †Teresę i Kazimierę (k), Antoniego i Gabriela Andrzejczyków, Hieronima Andrzejczyka

1800- †Jadwigę (12. rocznica śmierci), Władysława Wójcików

Sobota 10 marca

630- †Grzegorza Żbikowskiego (intencja od pracowników Pogotowia Ratunkowego w Wyszkowie)

630- †Dziadków Teresę Bralewską i Stefana Pazuła

630- †Halinę Szymanik (gr.)

700- †Annę i Stanisława Wójcików (gr.)

700- O Boże błogosławieństwo, wypełnienie planów Bożych dla Jadwigi, Agnieszki, Emilii, Marzeny i ich mężów i dzieci

700- †Zbigniewa Smyka

1800- †Adama Księżaka (intencja urodzinowa)

1800- †Tomasza Samselskiego (20. rocznica śmierci)

1800- †Halinę i Mariana Czyżów

1800- †Janinę i Mariana Ciachów

Niedziela 11 marca

630- †Stanisława, Jadwigę, Jana i Mariana Lachowskich

800- †Annę i Stanisława Wójcików (gr.)

800- †Józefa (35. rocznica śmierci) i Janinę (35. rocznica śmierci) Wygryzów, Zofię i Stanisława Frąckiewiczów i Jana

930- †Marianę i Bolesława (m) Kokoszków

930- †Genowefę Mosakowską (8. rocznica śmierci)

1100- †Halinę Szymanik (gr.)

1100- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Grzegorza

1230- Za parafian

1600- †Marlenę Morkę

1800- †Józefa i Franciszka Sakowiczów

Poniedziałek 5 marca

6 30 – Wynagradzająca za znieważenie Najświętszego Sakramentu

6 30 – + Stanisław i Stefania Czyżo

6 30 – O zdrowie Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę MB dla Mikołaja

7 00 – + Halina Szymanik (gr)

7 00 – O zdrowie Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę MB i pragnienie dążenia do świętości dla Krzysztofa

7 00 – + Kazimierz Szymańczuk (int. imieninowa)

18 00 – O szybki powrót do zdrowia dla Eugeniusza

18 00 – + Zofia Ciach (int. od Marii i Leszka Kędzior

18 00 – + Anna i Stanisław Wójcik (gr)

18 00 – + Kazimiera Dąbkowska Usewicz, rodziców i rodzeństwo

18 00 – + Stanisław, Marianna i Janina, Ewa i Józef Wiśniewscy

18 00 – + Tadeusz, Teresa, Mariusz, Kazimierz Janasz

 

Wtorek 6 marca

6 30 – Wynagradzająca za znieważenie Najświętszego Sakramentu

6 30 – Za Ojca św. Episkopat Polski i bp. Łomżyńskich i kapłanów ze św. Wojciecha

6 30 – + Zofia Ciach (int. od Marii Janik z Zakopanego)

7 00 – + Halina Szymanik (gr)

7 00 – + Anna i Stanisław Wójcik (gr)

7 00 – + Helena Wrona (int. imieninowa)

18 00 – Józef Kowalski (popogrzebowa)

18 00 – + Tadeusz Zając (6 rocz. Śm)

18 00 – O zdrowie Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę MB dla Jakuba w 16 rocz. urodzin

18 00 – + Zenon Zubek (21 rocz. Śm), Zofia i Franciszek Draszek

18 00 – + Aleksander Gierek (int. od sąsiadów)

Środa 7 marca

6 30 – Za Ojca św. Episkopat Polski i bp. Łomżyńskich i kapłanów ze św. Idziego

6 30 – + Tadeusz Rosłoniec (int. od sąsiadów z klatki)

6 30 – + Wacławę i Kazimierza Gołdys (imieninowa Kazimierza)

7 00 – + Florentynę, Wincentego, Zbigniewa Zawadzkich

7 00 – + Halina Szymanik (gr)

7 00 – + Stanisław Kanownik, Anna, Marianna i syn Marian

18 00 – + Teresa Gałecka (1 rocz. Śm) od koleżanek

18 00 – Hospicyjna

18 00 – + Anna i Stanisław Wójcik (gr)

18 00 – + Helena i Kazimierz Deluga

18 00 – + Stefan, Stanisław i Anna Wróbel

 

Czwartek 8 marca

6 30 – za niewierzących

6 30 – + Kazimierz Kamieniecki (int. imieninowa)

6 30 – + Halina Szymanik(gr)

7 00 – + Anna i Stanisław Wójcik (gr)

7 00 – + Czesława Żywiczka (21 rocz. Śm)

7 00 – O zdrowie Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę MB dla Krystyny Zając

18 00 – + Edward Fydrych (5 rocz. Śm)

18 00 – + Józefa (k) Paź (6 rocz. Śm) brat Jan

18 00 – + Marianna, Władysław i Jerzy Jakubczak

18 00 – + Zygmunt i Henryka(k) Świerszcz i syn Jan

18 00 – + Arkadiusz Kalinowski, rodzice Leokadia i Kazimierz Sztachelscy i Jan Leśniak

W modlitwie Wiernych: O zdrowie Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę MB dla Krystyny Zając

 

 

Piątek 9 marca

6 30 – za misje święte

6 30 – + Bolesław Ludwikowski (36 rocznica śmierci) i Stefania Ludwikowska

6 30 – O zdrowie Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę MB dla Stanisławy

7 00 – + Zofia Nowakowska (int. od koła różańcowego z Tulewa)

7 00 – + Halina Szymanik (gr)

7 00 – + Władysław i Józefa(k) i syn Władysław Grześkiewicz

18 00 – + Edward Żebrowski (37 rocz. Śm)

18 00 – + Anna i Stanisław Wójcik (gr)

18 00 – + Teresa i Kazimiera (k), Antonii i Gabriel Andrzejczyk, Hieronim Andrzejczyk

18 00 – + Jadwiga (12 rocz. Śm); Władysław Wójcik

 

Sobota 10 marca

6 30 – + Grzegorz Żbikowski (int. od pracowników Pogotowia Ratunkow. Wyszkowie

6 30 – + dziadków Teresę Bralewską i Stefana Pazuła

6 30 – + Halina Szymanik (gr)

7 00 – + Anna i Stanisław Wójcik (gr)

7 00 – O Boże błogosławieństwo wypełnienie planów Bożych dl Jadwigi, Agnieszki, Emilii, Marzeny i ich mężów i dzieci

7 00 – + Zbigniew Smyk

18 00 – + Adam Księżak (int. urodzinowa)

18 00 – + Tomasz Samselski (20 rocz. Śm)

18 00 – + Halina i Mariana Czyż

18 00 – + Janina i Marian Ciach


 

Niedziela 11 marca

6 30 – + Stanisław, Jadwiga, Jan i Marian Lachowscy

8 00 – + Anna i Stanisław Wójcik (gr)

8 00 – + Józef (35 rocz. Śm) i Janina (35 rocz. Śm) Wygryz, Zofia i Stanisław Frąckiewicz i Jan

9 30 – + Mariann i Bolesław (m) Kokoszka

9 30 – + Genowefa Mosakowska (8 rocz. Śm)

11 00 – + Halina Szymanik (gr)

11 00 – O zdrowie Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę MB dla Grzegorza

12 30 – za parafian

16 00 – + Marlena Morka

18 00 – + Józef i Franciszek Sakowicz

 

 

Kaplica Wieczystej Adoracji

Nabożeństwa

MSZE ŚWIĘTE:


Niedziela:

  • 6:30,
  • 8:00,
  • 9:30,
  • 11:00 - z udziałem Dzieci,
  • 12:30 - z udziałem wspólnoty Gloriosa Trinita,
  • 16:00 - (przez okres wakacyjny nie odprawiana)
  • 18:00 - z udziałem Młodzieży.


Poniedziałek - Sobota:

6:30, 7:00, 18:00.


Więcej...

Wieczór Zadumy

Wieczór Zadumy

PAKTiK

Parafialne Artystyczne Kółko Teatralne i Komediowe

Słowo:

Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».

Ewangelia wg Św. Łukasza 3, 22