Najnowsze zdjęcia w galerii

Polecamy

 

Poradnia

 


 

http://www.lomza.oaza.pl/

 


 

http://www.gloriosatrinita.pl

 


 

http://www.lomza.odnowa.org/

Znajdź nas na Facebook-u

Facebook Image

Intencje 4 - 10 czerwca 2018

Poniedziałek 4 czerwca

630- Dziękczynna za 34 lata życia Marcina z prośbą o Boże błogosławieństwo

630- †Stefanię Bałdygę (gr.)

630- †Walerię i Igora Balików

630- Za pielgrzymujących do Kalisza i Lichenia

700- †Marka Serokę (gr.)

700- †Sylwestra Przybylskiego (9. rocznica śmierci) i jego rodziców

700- †Całą rodzinę Szurawskich

1800- †Leokadię Bloch (gr.)

1800- †Leszka Kołakowskiego

1800- W intencji Bogu wiadomej

1800- †Henryka i Mariannę (k) Godlewskich

1800- †Józefę (k) i Antoniego Staniszewskich i Leszka Sosnowskiego

1800- †Stanisławę (k) i Władysława, Zdzisława Zalewskich

Wtorek 5 czerwca

630- Za Ojca św., Episkopat Polski i bp. łomżyńskich oraz księży ze św. Wojciecha

630- †Stanisławę (k) Gryc (11. rocznica śmierci)

630- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Andrzeja Łady w 60. rocznicę urodzin

700- †Marka Serokę (gr.)

700- †Stefanię Bałdygę (gr.)

700- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Janka w 1. rocznicę urodzin i jego rodziców i bliskich

1800- †Leokadię Bloch (gr.)

1800- Zbigniewa Nietubycia (popogrzebowa)

1800- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Tosi w 1. rocznicę urodzin i dla jej rodziców

1800- †Leszka Mękałę, rodziców: Kuczyńskich i Mękałów

1800- †Janinę Zając (4. rocznica śmierci) i Henryka Zająca

1800- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla członków wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym

Środa 6 czerwca

630- †Leokadię Bloch (gr.)

630- †Zofię Ciach (intencja od siostry Gosi z mężem)

700- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla córki Małgorzaty, jej męża Stanisława i syna Antoniego

700- †Stefanię Bałdygę (gr.)

700- †Halinę Czarnecką

1800- Hospicyjna

1800- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Jolanty i Andrzeja w 31. rocznicę ślubu

1800- †Wacława i Janinę Kalinowskich, Marcina Krysiaka

1800- †Marka Serokę (gr.)

1800- †Czesławę (k) Kanclerz (11. rocznica śmierci), męża Feliksa (m) i ich rodziców

Czwartek 7 czerwiec

OSTATNI NIESZPÓR BOŻEGO CIAŁA

630- Za Ojca św., Episkopat Polski i bp. łomżyńskich oraz księży ze św. Idziego

630- †Wojciecha Stańczewskiego, intencja od Daniela

630- O zdrowie dla Elżbiety i jej dzieci

700- †Marka Serokę (gr.)

700- †Stefanię Bałdygę (gr.)

700- †Małgorzatę Przybysławską

1800- Za adorujących

1800- †Leokadię Bloch (gr.)

1800- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Adama w 4. rocznicę ślubu, ich dzieci Ignacego i Michalinę

1800- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla księży Stanisława i Szczepana

1800- †Janinę Wojtaszek

Piątek 8 czerwca

630- Za niewierzących

630- †Rodziców Liśkiewiczów, Kaczmarskich, wujków Skoczniów

630- †Aleksandrę, Franciszka i Stefana Abramczyków

700- †Stefanię Bałdygę (gr.)

700- †Barbarę Bogucką

700- W intencji osób modlących się i zaangażowanych w zabieg Roberta

1800- †Leokadię Bloch (gr.)

1800- †Marka Serokę (gr.)

1800- †Irenę i Henryka Ślesików

1800- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Henryka w 50. rocznicę urodzin

1800- †Janinę Pawłowską, Janusza Murzyna

Sobota 9 czerwca

630- †Leokadię Bloch (gr.)

630- Za misje święte

630- †Mariannę (k) Barszcz, Wiktorię Ostrowską i ich rodziców

700- †Wiesławę (k) Iwańską (intencja imieninowa)

700- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Jacka i Małgorzaty w 17. rocznicę ślubu

700- †Stefanię Bałdygę (gr.)

1800- †Mariannę i Aleksandra Popowiczów (25. rocznica śmierci)

1800- †Józefę (k), Kazimierza Ambrożewskich, Józefa i Florentynę (k) Wilków i zmarłych z tych rodzin

1800- †Marka Serokę (gr.)

1800- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Mamy Grażyny

1800- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Tomasza i Natalii w 6. rocznicę ślubu

Niedziela 10 czerwca MARSZ DLA ŻYCIA

630- †Helenę Gietkę (1. rocznica śmierci)

800- †Leokadię Bloch (gr.)

800- †Edwarda Grzegorczyka

930- †Stanisława Końskiego i zmarłych z jego rodziny

930- †Janinę i Stanisława Jachacych

1100- †Stefanię Bałdygę (gr.)

1100- †Stanisławę i Franciszka Oleksiaków i syna Czesława Oleksiaka

1230- †Zbigniewa Wróbla (10. rocznica śmierci)

1600- †Marka Serokę (gr.)

1800- †Aleksandra Chmiela (18. rocznica śmierci), Cecylię i Franciszka Chmielów

1800- O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Aleksandry Rogulskiej w 18. rocznicę urodzin

Poniedziałek 4 czerwca

6 30 – Dziękczynna za 34 lata życia Marcina z prośbą o Boże Błogosławieństwo

6 30 – + Stefania Bałdyga (gr)

6 30 – + Waleria i Igor Balik

6 30 – za pielgrzymujących do Kalisza i Lichenia

 

7 00 – + Marek Seroka (gr)

7 00 – + Sylwester Przybylski (9 rocz. Śm) i jego rodziców

7 00 – + całą rodzinę Szurawskich

 

18 00 – + Leokadia Bloch (gr)

18 00 – + Leszek Kołakowski

18 00 – w intencji Bogu wiadomej

18 00 – + Henryk i Marianna (k) Godlewscy

18 00 – + Józefa (k) i Antonii Staniszewscy i Leszek Sosnowski

18 00 – + Stanisława (k) i Władysław, Zdzisław Zalewscy


 

Wtorek 5 czerwca

6 30 – Za Ojca św. Episkopat Polski i bp. Łomżyńskich oraz księży ze św. Wojciecha

6 30 – + Stanisława (k) Gryc (11 rocz. Śm)

6 30 – O zdrowie Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę MB dla Andrzeja Łady w 60 rocz. Urodzin

 

7 00 – + Marek Seroka (gr)

7 00 – + Stefania Bałdyga (gr)

7 00 – O zdrowie Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę MB dla Janka w 1 rocz. Urodzin i jego rodziców i bliskich

 

18 00 – Leokadia Bloch (gr)

18 00 – Zbigniew NIETUBYĆ (popogrzebowa)

18 00 – O zdrowie Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę MB dla Tosi w 1 rocz. Urodzin i dla jej rodziców

18 00 – + Leszek Mękała rodziców: Kuczyńskich i Mękałów

18 00 – + Janina Zając (4 rocz. Śm) i Henryk Zając

18 00 – O zdrowie Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę MB dla Członków Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym

Środa 6 czerwca

6 30 – + Leokadia Bloch (gr)

6 30 – + Zofia Ciach (int od siostry Gosi z mężem)

 

7 00 – O zdrowie Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę MB dla córki Małgorzaty jej męża Stanisława i syna Antoniego

7 00 – + Stefania Bałdyga (gr)

7 00 – + Halina Czarnecka

 

18 00 – Hospicyjna

18 00 – O zdrowie Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę MB dla Jolanty i Andrzeja w 31 rocz. Ślubu

18 00 – + Wacław i Janina Kalinowscy, Marcin Krysiak

18 00 – + Marek Seroka (gr)

18 00 – + Czesława (k) Kanclerz (11 rocz. Śm) męża Feliksa (m) i ich rodziców


Czwartek 7 czerwiec

OSTATNI NIESZPÓR BOŻEGO CIAŁA

6 30 – Za Ojca św. Episkopat Polski i bp. Łomżyńskich oraz księży ze św. Idziego

6 30 – + Wojciech Stańczewski int. od Daniela

6 30 – O zdrowie dla Elżbiety i jej dzieci

 

7 00 – + Marek Seroka (gr)

7 00 – + Stefania Bałdyga (gr)

7 00 – + Małgorzata Przybysławska

 

18 00 – za adorujących

18 00 – + Leokadia Bloch (gr)

18 00 – O zdrowie Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę MB dla Agnieszki i Adama w 4 rocz. Ślubu i ich dzieci Ignacego i Michalinę

18 00 – O zdrowie Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę MB dla księży Stanisława i Szczepana

18 00 – + Janina Wojtaszek


 

Piątek 8 czerwca

6 30 – za niewierzących

6 30 – + rodziców Liśkiewiczów, Kaczmarskich wujków Skoczniów

6 30 – + Aleksandry, Franciszka i Stefana Abramczyków

 

7 00 – + Stefania Bałdyga (gr)

7 00 – + Barbara Bogucka

7 00 – w intencji osób modlących się i zaangażowanych w zabieg Roberta

 

18 00 – + Leokadia Bloch (gr)

18 00 – + Marek Seroka (gr)

18 00 – + Irena i Henryk Ślesik

18 00 – O zdrowie Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę MB dla Henryka w 50 rocz. urodzin

18 00 – + Janina Pawłowska, Janusz Murzyn

 


 

Sobota 9 czerwca

6 30 – + Leokadia Bloch (gr)

6 30 – za misje Święte

6 30 – + Marianna (k) Barszcz, Wiktoria Ostrowska i ich rodziców

 

7 00 – + Wiesława (k) Iwańska (int. imieninowa)

7 00 – O zdrowie Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę MB dla Jacka i Małgorzaty w 17 rocz. Ślubu

7 00 – + Stefania Bałdyga (gr)

 

18 00 – + Marianna i Aleksander Popowicz (25 rocz. Śm)

18 00 – + Józefę (k), Kazimierza Ambrożewskich Józef Florentyna (k) Wilk i zmarłych z tych Rodzin

18 00 – + Marek Seroka (gr)

18 00 – O zdrowie Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę MB dla Mamy Grażyny

18 00 – O zdrowie Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę MB dla Tomasza i Natalii w 6 rocz. ślubu


 

Niedziela 10 czerwca MARSZ DLA ŻYCIA

6 30 – + Helena Gietka (1 rocz. Śm)

 

8 00 – + Leokadia Bloch (gr)

8 00 – + Edward Grzegorczyk

 

9 30 – + Stanisław Koński i zmarli z jego rodziny

9 30 – + Janina i Stanisław Jachacy

 

11 00 – + Stefania Bałdyga (gr)

11 00 – + Stanisławę i Franciszka Oleksiak i syna Czesława Oleksiaka

 

12 30 – + Zbigniew Wróbel (10 rocz. Śm)

 

16 00 – + Marek Seroka (gr)

 

18 00 – + Aleksander Chmiel (18 rocz. Śm) Cecylia i Franciszek Chmiel

18 00 – O zdrowie Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę MB dla Aleksandry Rogulskiej w 18 rocz. urodzin

 

 

Kaplica Wieczystej Adoracji

Nabożeństwa

MSZE ŚWIĘTE:


Niedziela:

  • 6:30,
  • 8:00,
  • 9:30,
  • 11:00 - z udziałem Dzieci,
  • 12:30 - z udziałem wspólnoty Gloriosa Trinita,
  • 16:00 - (przez okres wakacyjny nie odprawiana)
  • 18:00 - z udziałem Młodzieży.


Poniedziałek - Sobota:

6:30, 7:00, 18:00.


Więcej...

Wieczór Zadumy

Wieczór Zadumy

PAKTiK

Parafialne Artystyczne Kółko Teatralne i Komediowe

Słowo:

Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.

Ewangelia wg Św. Jana 8, 34