Najnowsze zdjęcia w galerii

Polecamy

 

Poradnia

 


 

http://www.lomza.oaza.pl/

 


 

http://www.gloriosatrinita.pl

 


 

http://www.lomza.odnowa.org/

Znajdź nas na Facebook-u

Facebook Image

Kapłani

ks. kan. Roman Karaś - proboszcz parafii

alt

Urodzony 6 lutego 1965 roku w Krasnosielcu, został wyświęcony 29 czerwca 1991 w Łomży przez ks. bp Juliusza Paetza.

Dotychczasowe parafie:

- Kulesze Kościelne – 1991-1993 (wikariusz)

- Wyszków – parafia pw. św. Wojciecha – 1993-1998 (wikariusz)

- Łomża – sanktuarium Miłosierdzia Bożego – 1998-2005 (wikariusz)

- Wola Mystkowska - parafia pw. św. Izydora - 2005-2008 (proboszcz parafii)

- Wyszków – parafia pw. św. Wojciecha – od 22 sierpnia 2008.

Ksiądz Roman Karaś oprócz obowiązków proboszczowskich zajmuje się wspólnotą Odnowa w Duchu Świętym „Źródło Życia”.


ks. Zbigniew Borawski - wikariusz

alt

Urodził się 29.05.1981 roku w Szczuczynie. Pochodzi z parafii Radziłów. Wyświęcony na kapłana w Łomży 20.05.2006 roku przez bp. Stanisława Stefanka.

Dotychczasowe parafie:

- Grajewo - 2006-2011 (wikariusz)

Od 25 sierpnia 2011 roku ks. Zbigniew jest wikariuszem w naszej parafii, opiekuje się wspólnotą Gloriosa Trinita.


ks. Grzegorz Dębek - wikariusz

alt

Pochodzi z parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku. Został wyświęcony na kapłana w maju 2009 roku.

Posługuje w naszej parafii od 24 sierpnia 2012 roku. Ksiądz Grzegorz zajmuje się przygotowaniem młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania oraz posługuje w Hospicjum Domowym "Caritas".


ks. Jerzy Brzeziński - kapelan szpitala

alt


ks. kan. Stanisław Borkowski

alt


ks. Jan Depta - emeryt

Ks. Jan Depta


ks. kan. Bronisław Gąsecki - emeryt

Ks Bronisław Gąsecki

Urodzony 2 stycznia 1933 roku w Bylicach, należał do parafii Klukowo (diecezja Płocka). Wyświęcony na kapłana 15 czerwca 1957 roku w Płocku przez ks. bpa T. Zakrzewskiego. W 1992 roku inkardynowany do diecezji łomżyńskiej bullą Jana Pawła II. W 2000 roku otrzymał tytuł kanonika honorowego Kapituły Kolegialnej w Myszyńcu.

Dotychczasowe parafie:

- Imielnica - 1957-1961 (wikariusz)

- Ciechanów - 1961-1962 (wikariusz)

- Poręba (Osuchowa) 1962-1972 (wikariusz)

- Czermno 1972-1983 (proboszcz)

- Rzewnie 1983-2004 (proboszcz).

Ksiądz Bronisław jest księdzem emerytem, mieszka w Rybienku Nowym.


ks. Antoni Włodzimierz Kosiorek – emeryt

alt

Urodzony 13 czerwca 1945 r. w Wólce Przybójewskiej, gmina Czerwińsk nad Wisłą, powiat płoński. Na kapłana wyświęcony 15 czerwca 1969 r. w Wyszogrodzie. Kapłan diecezji płockiej.

Placówki proboszczowskie:

- Łysakowo, dekanat ciechanowski, a później gruduski (październik 1981 – czerwiec 2001)

- Kuczbork, dekanat żuromiński (lipiec 2001 – lipiec 2015)

W lipcu 2015 r. ks. Antoni, po 46 latach kapłaństwa, przeszedł na zasłużoną emeryturę. Mieszka w Wyszkowie na terenie parafii św. Wojciecha.

ks. kan. Konstanty Kordowski – emeryt

alt


ks. kan. Kazimierz Kozicki – emeryt


ks. prałat Stanisław Pakieła – emeryt


diakon Adam Polkowski


†ks. kan. Stanisław Szulc (1937-2011)

Ks Stanisław Szulc

Urodzony 5 kwietnia 1937 roku w Zambskach Kościelnych, wyświęcony 11 czerwca 1961 roku w Płocku przez ks. bp T. Zakrzewskiego. W 1975 roku odznaczony godnością i tytułem kanonika. W latach 1984-2004 wicedziekan dekanatu wyszkowskiego. Od roku 1985 kanonik gremialny Kapituły Koleg. Pułtuskiej, od 1992 kanonik honorowy Kapituły Koleg. Pułtuskiej, od 2002 roku kanonik gremialny Kapituły Koleg. w Myszyńcu.

Dotychczasowe parafie:

- Gostynin – 1961-1968 (wikariusz)

- Nasielsk – 1968-1973 (wikariusz)

- Ciechanów – 1.07-1.09.1973 (wikariusz)

- Chociszewo z obowiązkami duszp. w Smoszewie – 1973-1975 (wikariusz)

- Smoszewo – 1975-1976 (proboszcz)

- Gradzanowo – 1976-1984 (proboszcz)

- Wyszków – parafia św. Wojciecha 1984-2008 (proboszcz).

W 2008 roku ksiądz kanonik Stanisław został zwolniony z funkcji proboszczowskich w parafii i przeszedł na emeryturę. 10 czerwca 2011 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Wyszków. Po długiej chorobie, w wieku 74 lat, zmarł 2 grudnia 2011 roku.


 

Kaplica Wieczystej Adoracji

Nabożeństwa

MSZE ŚWIĘTE:


Niedziela:

  • 6:30,
  • 8:00,
  • 9:30,
  • 11:00 - z udziałem Dzieci,
  • 12:30 - z udziałem wspólnoty Gloriosa Trinita,
  • 16:00 - (przez okres wakacyjny nie odprawiana)
  • 18:00 - z udziałem Młodzieży.


Poniedziałek - Sobota:

6:30, 7:00, 18:00.


Więcej...

Wieczór Zadumy

Wieczór Zadumy

PAKTiK

Parafialne Artystyczne Kółko Teatralne i Komediowe

Słowo:

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Ewangelia wg Św. Jana 15, 13