Najnowsze zdjęcia w galerii

Polecamy

 

drl


 

http://www.lomza.oaza.pl/

 


 

 

http://www.gloriosatrinita.pl

 


 

 

http://www.lomza.odnowa.org/

Znajdź nas na Facebook-u

Facebook Image

Chrzest

KPK Kan. 849 – Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej. KPK Kan. 849 – Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej.

KPK Kan. 850 – Chrztu udziela się z zachowaniem obrzędu przepisanego w zatwierdzonych księgach liturgicznych, poza przypadkiem naglącej konieczności, kiedy należy zastosować tylko to, co jest wymagane do ważności sakramentu.

 

O chrzest dla swoich dzieci proszą rodzice, którzy dają publicznie gwarancję, że będą dla nich żywym przykładem życia według zasad wiary katolickiej. Prawo kościelne zezwala na udzielenie chrztu dziecku, którego rodzice nie są związani sakramentem małżeństwa, jeśli istnieje przeszkoda uniemożliwiająca zawarcie takiego związku. Jeżeli taka przeszkoda nie zachodzi, osoby te powinny najpierw uregulować swoje sprawy osobiste zgodnie z nauką Kościoła, a dopiero potem prosić o chrzest dla swojego dziecka.

Rodzicem chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 rok życia (na podstawie słusznej przyczyny możliwe jest opuszczenie tego warunku), przyjęła sakrament bierzmowania i Eucharystii, jest praktykującą wiarę katolicką, jest wolna od kar kościelnych, nie jest rodzicem biologicznym dziecka. Chrzestni powinni posiadać zaświadczenia ze swoich parafii dopuszczające ich do tej godności.

Zgłaszając w kancelarii zamiar przyjęcia chrztu dla swojego dziecka rodzice powinni posiadać ze sobą:

 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • dane personalne rodziców chrzestnych
 • zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych dopuszczające ich do tej godności
 • zaświadczenie o małżeństwie katolickim rodziców, jeśłi ślub odbył się poza parafią
Przygotowanie do chrztu odbywa się z soboty przed II i IV-tą niedzielą miesiąca  po wieczornej Mszy świętej.

Chrzty w naszej parafii odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.30.

 

 

Kaplica Wieczystej Adoracji

 button-1

Nabożeństwa

MSZE ŚWIĘTE:


Niedziela:

 • 6:30,
 • 8:00,
 • 9:30,
 • 11:00 - z udziałem Dzieci,
 • 12:30 - z udziałem wspólnoty Gloriosa Trinita,
 • 16:00 - (przez okres wakacyjny nie odprawiana)
 • 18:00 - z udziałem Młodzieży.


Poniedziałek - Sobota:

6:30, 7:00, 18:00.


Więcej...

Wieczór Zadumy

Wieczór Zadumy

Spotkania grup i wspólnot

grupy v2

Spotkania modlitewne

spotkania

Słowo:

Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.

Ewangelia wg Św. Jana 8, 34