Najnowsze zdjęcia w galerii

Polecamy

 

Poradnia

 


 

http://www.lomza.oaza.pl/

 


 

http://www.gloriosatrinita.pl

 


 

http://www.lomza.odnowa.org/

Znajdź nas na Facebook-u

Facebook Image

Małżeństwo

KPK Kan. 1055 – § 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

§ 2. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.

KPK Kan. 1056 – Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu.

KPK Kan. 1059 - Małżeństwo katolików, chociażby tylko jedna strona była katolicka, podlega nie tylko prawu Bożemu, lecz także kanonicznemu, z zachowaniem kompetencji władzy państwowej odnośnie do czysto cywilnych skutków tegoż małżeństwa.

 

W świetle prawa polskiego respektowanego przez Kościół (Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z 1964 r. z poprawkami) małżeństwo ważnie może zawrzeć mężczyzna, który ukończył 18 rok życia oraz kobieta, która ukończyła 18 rok życia (w wyjątkowych okolicznościach sąd opiekuńczy może obniżyć wiek kobiety do 16 lat).

Spisanie protokołu rozmów z narzeczonymi zwyczajowo odbywa się w parafii narzeczonej, natomiast samo zawarcie małżeństwa na podstawie wystawionej licencji może odbyć się w każdej parafii rzymskokatolickiej.

Osoby zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej na minimum 3 miesiące przed planowanym śłubem. Przychodząc do kancelarii w tej sprawie narzeczeni powinni posiadać ze sobą:

 • dowód osobisty
 • świadectwo chrztu z adnotacją o sakramencie bierzmowania i braku przeszkód odnośnie zawarcia małżeństwa (ważne 6 m-cy od daty wystawienia)
 • zaświadczenie o ukończeniu lub uczestnictwie katechizacji dla młodzieży pozaszkolnej
 • akt zgonu współmałżonka z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku wdowieństwa jednej ze stron
 • zaświadczenie o zawarciu małżeństwa wg prawa polskiego z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku osób cywilnie związanych

 


Przy pierwszej rozmowie kapłan wydaje kartki do spowiedzi przedślubnych oraz skierowanie do Katolickiej Poradni Rodzinnej w celu odbycia przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa. W przypadku małżeństwa konkordatowego narzeczeni po pierwszej rozmowie zgłaszają zamiar zawarcia związku w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie otrzymują stosowne dokumenty.

Świadkiem sakramentu małżeństwa może być każda osoba pełnoletnia (małżeństwo konkordatowe), jednak usilnie zachęca się, aby był to katolik praktykujący. Świadek powinien przedłożyć osobiście bądź za pośrednictwem narzeczonych zaświadczenie z parafii zamieszkania uzyskane od miejscowych duszpasterzy.

Zapowiedzi wygłaszane są w parafiach obojga narzeczonych. Wierni, którzy wiedzieliby o przeszkodach zachodzących pomiędzy narzeczonymi, które mogłyby doprowadzić do nieważności sakramentu, w sumieniu zobowiązani są zgłosić ten fakt miejscowym duszpasterzom. Po wygłoszeniu ostatniej (zazwyczaj trzeciej) zapowiedzi należy zgłosić się do kancelarii w celu odebrania zaświadczenia stwierdzającego brak przeszkód odnośnie planowanego małżeństwa.

 

Śluby w naszej parafii udzielane są w soboty o godz. 16:00 i 17:00


 

Kaplica Wieczystej Adoracji

Nabożeństwa

MSZE ŚWIĘTE:


Niedziela:

 • 6:30,
 • 8:00,
 • 9:30,
 • 11:00 - z udziałem Dzieci,
 • 12:30 - z udziałem wspólnoty Gloriosa Trinita,
 • 16:00 - (przez okres wakacyjny nie odprawiana)
 • 18:00 - z udziałem Młodzieży.


Poniedziałek - Sobota:

6:30, 7:00, 18:00.


Więcej...

Wieczór Zadumy

Wieczór Zadumy

PAKTiK

Parafialne Artystyczne Kółko Teatralne i Komediowe

Słowo:

Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?

Ewangelia wg Św. Łukasza 9, 25