Najnowsze zdjęcia w galerii

Polecamy

 

drl


 

http://www.lomza.oaza.pl/

 


 

 

http://www.gloriosatrinita.pl

 


 

 

http://www.lomza.odnowa.org/

Znajdź nas na Facebook-u

Facebook Image

Kapłani

ks. kan. Roman Karaś - proboszcz parafii

alt

Urodzony 6 lutego 1965 r. w Krasnosielcu, został wyświęcony 29 czerwca 1991 w Łomży przez ks. bp Juliusza Paetza.

Dotychczasowe parafie:

- Kulesze Kościelne – 1991-1993 (wikariusz)

- Wyszków – parafia pw. św. Wojciecha – 1993-1998 (wikariusz)

- Łomża – sanktuarium Miłosierdzia Bożego – 1998-2005 (wikariusz)

- Wola Mystkowska - parafia pw. św. Izydora - 2005-2008 (proboszcz parafii)

- Wyszków – parafia pw. św. Wojciecha – od 22 sierpnia 2008.

Ksiądz Roman Karaś oprócz obowiązków proboszczowskich zajmuje się wspólnotą Odnowa w Duchu Świętym „Źródło Życia”.


ks. Zbigniew Borawski - wikariusz

alt

Urodził się 29 maja 1981 r. w Szczuczynie. Pochodzi z parafii Radziłów. Wyświęcony na kapłana w Łomży 20 maja 2006 r. przez bp. Stanisława Stefanka.

Dotychczasowe parafie:

- Grajewo - 2006-2011 (wikariusz)

Od 25 sierpnia 2011 roku ks. Zbigniew jest wikariuszem w naszej parafii, opiekuje się wspólnotą Gloriosa Trinita.


ks. Albert Lubak - wikariusz

alt

Urodził się 3 grudnia 1992 r. w Ostrowi Mazowieckiej. Pochodzi z parafii św. Anny w Jelonkach. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 2017 r. z rąk biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.
Dotychczas posługę pełnił w parafiach:
- Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu w latach 2017- 2019
- św. Ojca Pio w Grajewie w latach 2019-2021
W naszej parafii ks. Alberta powitaliśmy w sierpniu 2021 r. Opiekuje się Ruchem Światło – Życie (popularnie nazywanym Oazą), Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym, Kręgiem Kościoła Domowego, Rodzinami Nazaretańskimi oraz grupą rodziców i ich dzieci z niepełnosprawnościami.


ks. Stanisław Kućmierowski - wikariusz

alt

Urodził się 30 grudnia 1981 r. w Wysokiem Maz.; pochodzi z parafii Kulesze Kościelne. Wyświęcony na kapłana 26 maja 2007 r. w Łomży przez bp Stanisława Stefanka.

Posługę kapłańską ks. Stanisław pełnił wcześniej w parafiach Stawiski, w Ostrowi Maz. (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) i Ostrołęce (Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny).

W naszej parafii ks. Stanisław posługuje od sierpnia 2021 r. Opiekuje się ministrantami i liturgiczną służbą ołtarza.


ks. Robert Szulencki - kapelan szpitala

alt

Urodził się 3 lipca 1981r. w Wysokiem Mazowieckiem, pochodzi z parafii Małkinia (Nawrócenia św. Pawła). Wyświęcony na kapłana 20 maja 2006 r. przez biskupa Stanisława Stefanka. Posługę duszpasterską pełnił w Zambrowie – par. pw. Trójcy Przenajświętszej (2006-2012) i w Ostrołęce – par. pw. Zbawiciela Świata (2012-2014). W 2014 r. został skierowany do pracy w „Głosie Katolickim”.

Doradca Duchowy Ekipy Sektora Podlaskiego Equipes Notre-Dame.

Od szkoły podstawowej do dziś związany jest z ZHP i pełni funkcję duszpasterza harcerzy.


ks. kan. Stanisław Borkowski

alt

Urodził się 21 stycznia 1959 r. w Sitnie, pochodzi z parafii Wyszków. Na kapłana wyświęcony 14 czerwca 1986 r. w Płocku przez bp. Zygmunta Kamińskiego.

Dotychczasowe parafie:

- Sochocin – 1986 r. (wikariusz)

- Kąty - 2001 (proboszcz)

- Łyse - 2005 (proboszcz)

W latach 1994-2011 ks. Stanisław był profesorem WSD w Łomży.


ks. kan. Bronisław Gąsecki - emeryt

Ks Bronisław Gąsecki

Urodzony 2 stycznia 1933 roku w Bylicach, należał do parafii Klukowo (diecezja Płocka). Wyświęcony na kapłana 15 czerwca 1957 roku w Płocku przez ks. bpa T. Zakrzewskiego. W 1992 roku inkardynowany do diecezji łomżyńskiej bullą Jana Pawła II. W 2000 roku otrzymał tytuł kanonika honorowego Kapituły Kolegialnej w Myszyńcu.

Dotychczasowe parafie:

- Imielnica - 1957-1961 (wikariusz)

- Ciechanów - 1961-1962 (wikariusz)

- Poręba (Osuchowa) 1962-1972 (wikariusz)

- Czermno 1972-1983 (proboszcz)

- Rzewnie 1983-2004 (proboszcz).

Ksiądz Bronisław jest księdzem emerytem, mieszka w Rybienku Nowym.


ks. prałat Konstanty Kordowski – emeryt

alt

Urodził się 23 listopada 1952 r. w Lutobroku, parafia Pniewo. Na kapłana wyświęcony 5 czerwca 1977 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego.

Dotychczasowe parafie:

- wikariusz w parafiach: Komorów, Skierniewice, Warszawa par. Nawrócenia Św. Pawła, Piastów, Radzymin, Warszawa par. Chrystusa Króla, par. Matki Bożej Częstochowskiej, po. par. św. Karola Boromeucza na Powązkach.

- proboszcz w parafiach: Leoncin, Warka (dziekan dekanatu), Zaborów

Do 1998 r. ks. Konstanty był Ogólnopolskim Duszpasterzem Myśliwych. W 2017 r. przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w Wyszkowie na terenie parafii św. Wojciecha.


ks. kan. Kazimierz Kozicki – emeryt

alt

Urodził się 11 lipca 1951 r. w Makowie Maz. Wyświęcony 12 czerwca 1977 r. w Płocku.

Dotychczasowe parafie:

- wikariusz: Bonisław (dekanat sierpecki), par. św. Mateusza w Pułtusku, Krzywonoga Wielka, Jeżewo. Modlin

- Szyszki - 1989-2005 (proboszcz)

- Dzierżenin - 2005-2018 (proboszcz)

Po przejściu na emeryturę, w 2018 r., ks. Kazimierz posługuje w naszej parafii.


†ks. kan. Stanisław Szulc (1937-2011)

Ks Stanisław Szulc

Urodzony 5 kwietnia 1937 roku w Zambskach Kościelnych, wyświęcony 11 czerwca 1961 roku w Płocku przez ks. bp T. Zakrzewskiego. W 1975 roku odznaczony godnością i tytułem kanonika. W latach 1984-2004 wicedziekan dekanatu wyszkowskiego. Od roku 1985 kanonik gremialny Kapituły Koleg. Pułtuskiej, od 1992 kanonik honorowy Kapituły Koleg. Pułtuskiej, od 2002 roku kanonik gremialny Kapituły Koleg. w Myszyńcu.

Dotychczasowe parafie:

- Gostynin – 1961-1968 (wikariusz)

- Nasielsk – 1968-1973 (wikariusz)

- Ciechanów – 1.07-1.09.1973 (wikariusz)

- Chociszewo z obowiązkami duszp. w Smoszewie – 1973-1975 (wikariusz)

- Smoszewo – 1975-1976 (proboszcz)

- Gradzanowo – 1976-1984 (proboszcz)

- Wyszków – parafia św. Wojciecha 1984-2008 (proboszcz).

W 2008 roku ksiądz kanonik Stanisław został zwolniony z funkcji proboszczowskich w parafii i przeszedł na emeryturę. 10 czerwca 2011 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Wyszków. Po długiej chorobie, w wieku 74 lat, zmarł 2 grudnia 2011 roku.


 

Kaplica Wieczystej Adoracji

 button-1

Nabożeństwa

MSZE ŚWIĘTE:


Niedziela:

  • 6:30,
  • 8:00,
  • 9:30,
  • 11:00 - z udziałem Dzieci,
  • 12:30 - z udziałem wspólnoty Gloriosa Trinita,
  • 16:00 - (przez okres wakacyjny nie odprawiana)
  • 18:00 - z udziałem Młodzieży.


Poniedziałek - Sobota:

6:30, 7:00, 18:00.


Więcej...

Wieczór Zadumy

Wieczór Zadumy

Spotkania grup i wspólnot

grupy v2

Spotkania modlitewne

spotkania

Słowo:

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Ewangelia wg Św. Jana 15, 13